KRÁSY ŠUMAVY

A BAVORSKÉHO LESA
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v údolích ztracených na konci světa, v romantickém prostředí Národního parku Šumava a Bavorského lesa.

 

 

 

Velhartice - Slunečná - Prášilské jezero - Poledník - NP Šumava: Kvilda - Modrava - Antýgl - Srní - NP Bavorský les: Velké a Malé jezero - Velký Javor - Bodenmais - Pancíř - Černé a Čertovo jezero - Kašperské Hory - Královský kámen - Javorník - Sušice - Rabí

 

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most.

2. den zájezdu:
Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.

Turistická trasa: Prášily - Prášilské jezero - Poledník - 18 km; kratší varianta Prášily - Prášilské jezero a zpět - 5 km

3. den zájezdu:
NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila. Cesta zpět nás povede přes Srní, horskou obec založenou dřevaři r. 1720.

Turistická trasa: Modrava - Antýgl - Čeňkova pila - 15 km; kratší varianta Antýgl - Čeňkova pila - 7,5 km

4. den zájezdu:
NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy VELKÝ JAVOR. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol Velkého Javoru. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa.

Turistická trasa: Velké jezero - okruh 2 - 10 km dle vlastního výběru

5. den zájezdu:
Ráno vyjedeme lanovkou na Špičák - rozhledna na vrcholu Špičáku nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Ze Špičáku pokračujeme ke slavným jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území - Národní přírodní rezervace od roku 1933.

Turistická trasa: Pancíř - Špičácké sedlo - Černé jezero - Čertovo jezero - Železná Ruda - 15 km; kratší varianta Pancíř - Špičácké sedlo - Černé jezero - Špičácké sedlo - 12 km

6. den zájezdu:

Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.

Turistická trasa: Kašperk - Javorník - 14 km; kratší varianta obec Javorník - rozhledna Javorník a zpět - 5 km

7. den zájezdu:

Po snídani navštívíme "bránu Šumavy" SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách.

U turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantou.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 6x ubytování v penzionu*** v Železné Rudě - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • pobyt. taxu,
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • pojištění léčebných výloh při výletu do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • lanovky,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2200 Kč
 • pojištění storna zájezdu 140 Kč

Nástupní místa

21.08. - 27.08. odjezd A, B
04.09. - 10.09. odjezd A, B
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

21.8.2022 27.8.2022 8075 Kčobjednat
4.9.2022 10.9.2022 8075 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel