Krásy Máchova kraje a památná hora Říp
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

4 denní zájezd za poznáním přírodních a historických krás středních Čech, císařský zámek Zákupy s nádhernými interiéry, romantická oblast kolem Máchova jezera, král hradů Bezděz a hora Říp - symbol České národní historie.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

 1.den: Odjezd z nástupních míst časně ráno přes Brno a Prahu do CTINĚVES (patří k lokalitám, které byly osídleny v dávné minulosti a je to místo kde byl pohřben praotec Čech), odtud výstup na středočeský Olymp posvátnou horu ŘÍP (jeden z nejvýznamnějších symbolů a míst naší historie, na kterou by měl vystoupit každý Čech a kde se nachází nejznámější románská památka, rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha), odpoledne ROUDNICE n. L. (metropole Podřipska. Prohlídka historického centra města se zámkem Lobkowiczů, ve kterém sídlí také jejich vinařství se 400 letou historií), poté přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

 

 2.den: Po snídani odjezd kolem Máchova jezera na hrad BEZDĚZ („Král hradů“, tak pojmenovali návštěvníci hrad, který se jako jeden z mála dochoval v původní, čisté podobě z dob krále Přemysla Otakara II. A rozhodně patří k nejzajímavějším hradům v Česku. Ze staveb, které se na hradě zachovaly, stojí určitě za zmínku vzácná raně gotická hradní a kaple, zpřístupněn byl též Templářský palác, kde jsou vystaveny vybrané archeologické nálezy). MÁCHOVO JEZERO (je vlastně rybník, založený již za Karla IV. a později pojmenovaný po slavném literátu K.H. Máchovi, procházka k jezeru s Kachním a Myším ostrůvkem), pokračování do ZÁKUPY (renesanční zámek z 16. stol., kdysi letní rezidence rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda, hradní příkop s medvědem, anglický park, prohlídka), odpoledne návštěva historického města ČESKÁ LÍPA (renesanční náměstí, Augustiniánský klášter, místo, kde se nacházela i latinská škola a sám Valdštejn počítal s velkým množstvím chovanců. zřícenina vodního hradu Lipý). Odjezd na hotel. Večeře a nocleh.

 

 3.den: Po snídani odjezd na prohlídku hradu HOUSKA (tajemný hrad opředený pověstí o bráně do pekel, jehož vchod prý střeží mnich bez obličeje), přejezd do Malé Jestřebice na MÁCHOVU CESTU (cca 3km dlouhá trasa mezi skalními útvary k Máchově skále) a následně k hradu KOKOŘÍN (hrad loupeživých rytířů, tyčící se na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem). Přejezd k rybníku HARASOV (krásná zastávka u skalního bytu, reliéfu Ježíše Krista a Plážové věžičky). Odjezd na ubytování.Večeře a nocleh.

 

 4.den: Po snídani ÚŠTĚK (městečko, kde si budete připadat jako v pohádce, patří k nejkrásnějším městům na severu Čech, historické jádro se zachovalými gotickými měšťanskými domy i tzv. „ptačími domky”, které jsou nalepené na skále jako ptačí hnízda). LITOMĚŘICE (kdysi významné královské město, centrum českého vinařství s malebným historickým centrem. Mírové náměstí s renesančními domy, dům U černého orla, Biskupská rezidence), odpoledne odjezd zpět na Moravu. Návrat do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.
 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování v turistickém hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.

 

CENA ZAHRNUJE:

- doprava autobusem
- parkovné a poplatky
- 3x ubytování
- 3x polopenze
- průvodce CK
- zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:

- vstupné do placených objektů, - dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.


PŘÍPLATKY:

- jednolůžkový pokoj 1250,- Kč
- připojištění storna zájezdu 80,- Kč

 PRŮVODCE ZÁJEZDU  

 

Doporučené kapesné na vstupy: cca 800,- Kč 

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

Jednotlivé termíny   ck vsacan

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
CZE-05/22 1.9.2022 4.9.2022 Cena: 4 750,- KčCena pro nového klienta: 4350,- Kč *Cena pro stálého klienta: 4250,- Kč **(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2022)


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
1.9.2022 4.9.2022 4750 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel