Kokořínsko - za skalními městy a hrady
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 4 denní turistický zájezd do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, krajiny proslulé romantickými roklemi s labyrinty skal a strží, unikátními pískovcovými věžemi, branami a dalšími útvary, které se v takové formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné části České republiky. Tuto oblast malebných jezírek a zapadlých vesniček si ve své době oblíbil i K.H.Mácha, jehož jméno tento kraj také nese.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

 1.den: Odjezd z nástupních míst velmi brzy ráno do CHKO KOKOŘÍNSKÝ DŮL (jedno z nejkrásnějších údolí v ČR lemované pískovcovými skalními bloky a věžemi, hlubokými navazujícími roklemi, skalními jeskyněmi a převisy), túra údolím kudy chodil i K.H. Mácha tzv. MÁCHOVOU CESTOU (jméno trasa převzala od básníka Karla Hynka Máchy, který tudy několikrát prošel. V roce 1832 vyrazil z Prahy přes Mělník, Kokořín na Housku až do Doks). My putování začneme U Grobiána, dál kolem rybníka Harasov, skalního masívu Čertova stěna do Lhotky- Trasa cca 8 km/2,5 hod  mapa trasy . Přejezd na krátkou prohlídku MĚLNÍKA (kdysi město českých královen s působivou dominantou barokního zámku a kostela sv. Petra a Pavla, s výhledem od zámku na soutok Labe a Vltavy). Přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

 

 2.den:  Po snídani přejezd do CHKO KOKOŘÍNSKO (jedna z nejpůsobivějších oblastí u nás - krajina pískovcových plošin, kaňonovitých údolí a skalních měst). Turistická vycházka unikátními skalními soutěskami a CINIBULKOVOU STEZKOU (pojmenovanou po největším propagátorovi Kokořínska Josefu Bedřichovi Cinibulkovi) přes BLUDIŠTĚ (labyrint rozpukaných pískovců, soutěsek a komínů se skalními věžemi Tutanchamon a Bludička), túra navazuje na soutěsky Apatyka, Močidla a ŠEMANOVICKÝ DŮL (kaňonovitá údolí lemovaná pískovcovými věžemi a skalami s mnoha jeskyněmi a skalními „byty“ s nejznámější jeskyní ROZBOŘENKA, uměle vyhloubené začátkem 19. stol. a obývané až do r. 1945) a KLEMPERKA pojmenované po legendárním loupežníkovi Klemperovi - Trasa cca 11 km/4 hod  mapa trasy ). Po té přesun k „hradním vyhlídkám“ na hrad Kokořín s krátkou procházkou k hradu a na hradní nádvoří - Trasa cca 2 km/1 hod  mapa trasy  . Návrat na ubytování Večeře a nocleh.

 

 3.den: Snídaně, přejezd do části obce Střezivojice, turistická túra přes PLANÝ DŮL (stezka údolím plným divokých pískovcových útvarů s roztodivnými názvy - Upír, Markýz, Biskup apod.) trasa pokračuje do ÚDOLÍ BÍLÝCH SKAL (romantické údolí s pískovcovými skalami světlé barvy a stej-nojmenným kempem trampské osady Bílé skály) dál přes vyhlídku Zkamenělý zámek na HRAD HOUSKA (tajemný hrad vystavěný za Přemysla Otakara II. opředený desítkami historek a legend, kdy tou nejznámější je legenda o zdejší bráně do pekla, prohlídka - Trasa cca 12 km/4,5 hod  mapa trasy ). Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

 

 4.den: Po snídani opuštění hotelu přejezd k Rozprechticím. MOKŘADY HORNÍ LIBĚCHOVKY (přírodní rezervace s rozsáhlým komplexem mokřadů, pramenišť a slatin), trasa vede přes Pramenný důl a Panenský hřeben na RAČ (skalní útes s vyhlídkou nad Pustým zámkem) a dál přes PUSTÝ ZÁMEK (chráněná památka bývalého skalního hradu ze 14. stol.) do Zakšína - Trasa cca 9 km/3,5 hod  mapa trasy  . Odpoledne odjezd zpět na Moravu. Návrat v pozdních večerních hodinách.

 

 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ : 

Ubytování na jednom místě v 3* hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.

Hotel GRAND Doksy

 CENA ZAHRNUJE: 

 Doprava autobusem, parkovné a poplatky, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

 CENA NEZAHRNUJE: 

vstupné do placených objektů,  dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“

 PŘÍPLATKY  

- jednolůžkový pokoj Kč
- připojištění storna zájezdu 80,- Kč,

 

Doporučené kapesné na vstupy: cca 400,- Kč

Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena.

 

 

Nástupní místa

Praha, Jihlava, Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

Jednotlivé termíny ck vsacan

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
CZE-11/22 26.5.2022 29.5.2022 Cena: 5 700,- KčCena pro nového klienta: 5300,- Kč *Cena pro stálého klienta: 5200,- Kč **(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2022)
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel