Chodsko - kraj pohádkových příběhů a chodských slavností
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

HORŠOVSKÝ TÝN • KLENČÍ POD ČERCHOVEM • PIVOŇ • ÚJEZD U DOMAŽLIC • TRHANOV • ČERCHOV • PEC POD ČERCHOVEM • BABYLON • DOMAŽLICE • ŠVIHOV

Program zájezdu

 

   6.7.-.9.7.2023

5161 kč

 

1. den:

Ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7:30), Jihlavy (předpokládaný odjezd v 8:30) a Prahy (předpokláddaný odjezd v 10:30). Po poledni příjezd do Domažlic, hlavního centra Chodska s množstvím cenných památek. Procházka městskou památkovou rezervací, přes náměstí s nakloněnou šikmou věží gotického kostela. Možnost návštěvy Muzea Chodska, které sídlí v bývalém hradu založeném již Přemyslem Otakarem II. Po prohlídce odjezd do jedné z jedenácti původních chodských obcí Klenčí pod Čerchovem, kde se narodil J.Š.Baar. Možnost návštěvy Baarova muzea zřízeného v domě, ve kterém tento spisovatel žil. Zastávka u barokního kostela sv. Martina, v jehož šlechtické hrobce je pochován Lomikar. K večeru odjezd do nádherné oblasti pohraničního Českého lesa na ubytování.

2. den

Dnešní den věnujeme seznámení se životem proslulých Chodů, kteří pečlivě vykonávali strážní službu na hranicích. Po zastávce u pomníku J.Š.Baara, nejznámějšího spisovatele zdejšího kraje, přejedeme do Capartic, abychom se vydali na pěší procházku po pohraniční Baarově cestě do Vranova. Odsud přejedeme do Pivoně s bývalým augustiniánským klášterem a dále do rodiště nejznámějšího z Chodů, Jana Sladkého Koziny, do Újezdu u Domažlic. Vesnice je vyhledávaná pro své zajímavé stavby lidové architektury, z nichž nejznámější je právě Kozinův statek, ve kterém je jeho pamětní síň a muzeum chodských tradic. Po prohlídce vesnice se vydáme na blízkou památnou horu Hrádek, na níž je dnes socha slavného rodáka. Z Újezdu budeme pokračovat přes obec Trhanov (zájemci o delší procházku mohou jít pěšky z Hrádku) s bývalým zámkem vybudovaným zdejším pánem Lamingenem, známým jako Lomikar z Psohlavců. K večeru návrat na ubytování.

3. den:

Ráno odjedeme k nejvyššímu vrcholu Českého lesa, Čerchovu (1042 m n.m.). Procházku budeme věnovat tomuto pomyslnému strážci Chodska. Vystoupáme na Kurzovu rozhlednu s krásnými výhledy a po krátkém občerstvení budeme sestupovat do Pece pod Čerchovem. Zde navštívíme unikátní Dřevorubecké muzeum. Z Pece pod Čerchovem budeme pokračovat pěšky do vesnice Babylon s pěkným rybníkem a koupalištěm, abychom se osvěžili po dnešní túře. Návrat na ubytování.

4. den:

Ráno odjezd do Horšovského Týna, jehož dominantou je původně gotický hrad, přestavěný v 16. století na renesanční zámek. Procházka historickým městským jádrem, které je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Možnost prohlídky některého ze čtyř okruhů po hradu a zámku. Pod zámkem také můžeme obdivovat zámecký park o rozloze přes 40 ha, který je volně přístupný. Odpoledne přejezd do Švihova k návštěvě vodního hradu Švihov, nejzachovalejšího a největšího vodního hradu v Čechách s unikátním systémem vodních příkopů. Po prohlídce odjezd zpět do Prahy a do Brna (předpokládaný příjezd ve 20 hodin).

 

cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autobusem
• 3x ubytování v 3* hotelu
• 3x snídaně
• průvodcovské služby

cena nezahrnuje. komplex.cest.poj.

 

příplatky.

ednolůžkový pokoj 1 800 Kč
• Předpokládaná částka na vstupy 550 Kč

CK EMMA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chodsko a Domažlicko

 

3 denní autobusový poznávací zájezd do oblasti slavných chodských strážců hranic, historických měst této oblasti Domažlic, Horšovského Týna a Klatov. Navštívíte také hrad Rábí, či největší vodní hrad Švihov
i město kuriozit Pelhřimov.

 

 

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

 

 

 1.den: Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách. PLZEŇ (evropské město kultury roku 2015 s nádherným historickým centrem a katedrálou sv. Bartoloměje). Klášter KLADRUBY (třetí největší kostelní stavba v Čechách, barokně-gotický kostel Jana Blažeje Santiniho Aichla, památky Benediktinského řádu, sochy M. B. Brauna, archiv a knihovna Windischgrätzů), HORŠOVSKÝ TÝN („Český Krumlov západu“, biskupský hrad přestavěný na zámek - prohlídka, anglický park, městské opevnění, kostel sv. Apolináře). Přejezd na ubytování. Nocleh.
 

 

2.den: Po snídani odjezd do srdce Chodska do města DOMAŽLICE (Chodský hrad, domažlická šikmá věž, městské domy s gotickými jádry, bývalý klášter, kostel Narození P. Marie, hradby s branami), KLENČÍ POD ČERCHOVEM (rodiště J. Š. Baara, jedna z nejstarších pošt v Čechách), dále přes HRÁDEK (sochy J. S. Koziny a Chodského psa, rázovitá restaurace Chodská chalupa) do ÚJEZDU (muzeum Chodska Kozinův statek), pokračujeme na hrad ŠVIHOV (jedna z nejznámějších gotických staveb, vodní hrad - prohlídka), KLATOVY (královské město s renesančním centrem, Černá věž, katakomby s mumiemi, barokní lékárna U bílého jednorožce). Návrat na ubytování. Nocleh.


3.den: Po snídani návštěva RÁBÍ (nejrozsáhlejší a nej-mohutnější zřícenina - prohlídka), přejezd do města PELHŘIMOV prohlídka (město kuriozit i českých rekordů, městské hradby, děkanský kostel sv. Bartoloměje s vyh-lídkovou věží, muzeum Zlaté české ručičky). Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách. 


UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 

Ubytování v turistickém hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím) se snídaní.

 

 

CENA ZAHRNUJE:
Doprava  autobusem, parkovné a poplatky, 2x ubytování se snídaní, průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné do placených objektů, připojištění storna zájezdu 60, Kč/pobyt, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

 

Doporučené kapesné na vstupy: 800,- Kč.

 

 

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno 

 

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
CZE-25/21 17.9.2021 19.9.2021

Cena: 3 490,- Kč

Cena pro nového klienta: 3340,- Kč

*Cena pro stálého klienta: 3290,- Kč **

(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2021)

 ck vsacan 

 


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

6.7.2023 9.7.2023 5161 KČobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel