Český Krumlov a Salzburg
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Třídenní zájezd nabídne hned dvě perly světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - krásu historických památek Českého Krumlova a architektonické krásy centra Salcburku. Ubytováni budeme 10 min. chůze od historického centra v České Krumlově.

program:

 

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy do ČESKÉHO KRUMLOVA, skvostu mezi českými městy, prohlídka středověkého centra vč. zámeckého komplexu, věže a další stavební památky města. Ubytování v Českém Krumlově.


2. den zájezdu
Po snídani odjedeme k prohlídce rakouského SALCBURKU (UNESCO), historické jádro, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getreidegasse – jedna z nejdelších a nejmalebnějších ulic v historickém centru, Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG aj. V podvečerních hodinách odjezd zpět na ubytování do Českého Krumlova.

3. den zájezdu
Dopoledne dokončíme prohlídku Českého Krumlova. Odpoledne zámek s rozsáhlým parkem HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Příjezd v podvečerních hodinách.

 

cena first minute: 3487 Kč 

Cena katalogová  3790 Kč  zahrnuje

  • dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani (snídaně formou bufetu)
  • pojištění léčebných výloh při výletu do Rakouska
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 500 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 45 Kč

Nástupní místa

 

Orientační ceny vstupného

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Při výletu do Rakouska doporučujeme cca 25 €, dle individuální potřeby.

Kapesné

Český Krumlov – zámecký komplex 150,- (včetně výkladu), Barokní divadlo 200 Kč
Mozartův rodný dům 10 €
Pevnost Hohensalzburg 11,30 €
Zámek Hluboká nad Vltavou 150,-

CK REDOK

 

 

 
 
 


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
21.5.2021 23.5.2021 3671 Kčobjednat
26.9.2021 28.9.2021 3671 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Č.Krumlov
Salzburg
Copyright © 2017  VARIETA Travel