JERUZALÉM – NAZARET – CANNAN – HAIFA – RHODOS - KRÉTAATHÉNY- OLYMPIA -KATAKOLON- CIVITAVECHIA- JANOV- PADOVA
 
Způsob dopravy: ikona_autobus ikona_letadlo

 mSC Magnifica

 

MSC MAGNIFICA mistrně kombinuje uvolněnou vytříbenost této třídy lodí a přináší cestujícím to nejlepší ke strávení příjemné dovolené. Tato loď je příjemným kompromisem mezi ***** loďmi, ze kterých čiší luxusní design a úžasnou pohodovou až rodinnou atmosférou lodí ***. Samozřejmostí u této lodě je zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí. Těšit se můžete na pět gurmánských restaurací podávající pokrmy z celého světa. Ve dvanácti desingových barech si můžete užít plavbu klidně společně i se svými dětmi a novými přáteli. Zcela jistě oceníte pohodu a relax v MSC AUREA SPA, využít lze sportovní aktivity, kadeřníka, sauny a další nabízené služby. MSC MAGNIFICA- velkolepá, si své jméno zcela jistě zaslouží.

  

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha

 

2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-19:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.

 

3.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech

 

4.den: 10:.00-17.00  Řecko-Katakolon -Olympia 
Během dopoledne zakotvíme u malinké vesničky Katakolon. Nás však bude daleko více zajímat Olympia. Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Máme zde připraven autobusový výlet do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Olympie byla svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, na východ od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na východním úpatí Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní olympijské akademie. V roce 1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky osídlení spadají do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem a pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem se tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého boha Dia. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o kterých se dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat do přístavu a osobní volno.

 

5.den: 07:.30-16.30  Řecko-Athény 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus. Opustíme loď a vydáme se na speciální výlet autobusem do centra města, kde si během cesty budeme povídat o historii Athén. Po příjezdu budeme obdivovat Athénskou Akropoli, muzea, Konstantinův oblouk, projdeme se kolem Chrámu boha Dia k Stadionu Olympico a během cesty u prezidentského paláce a parlamentu se podíváme na střídání stráží. Také zavítáme do Plaky, kde budete mít možnost nakoupit si suvenýry anebo si dát občerstvení v kavárničce. Individuálně v případě zájmu můžete navštívit Akropoli ( vstupné cca 25€) V odpoledních hodinách se vrátíme zpět na loď, kde si vychutnáte pozdní oběd a můžete relaxovat na palubě lodi. Večer opěr skvělá večeře, divadla a zábava. 

 

6.den: 08:.00-14.00  Řecko-Rhodos
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně proteplená, nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s našim delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. Výlet do této destinace vybereme dle zájmu klientů ve skupině až na lodi.

 

7.den: 13:.00-23:59  Izrael-Haifa- Nazareth - Canaan 
Čekají nás dva dny plné historie, víry, zázraků. Pro naše klienty křesťanské víry a ty, kteří mají obecný zájem o teologii a světové dějiny připravujeme fascinující výlet, který zahrnuje místa související s Kristovým životem. Z přístavu vyrazíme busem asi 1 hodinu jízdy do Nazareta, největšího města v severní části Izraele a domova Ježíše, podle Nového zákona.

 

Zavítáme na poutní místo „Bazilika Zvěstování“, kostel postavený na místě, kde Gabriel oznámil zprávu o Ježíšově narození Panny Marie. Uvidíte podzemní jeskyni, kde Marie přijala Zvěstování.Druhá část prohlídky vás zavede do Canaan- (Káně Galeijské) , arabského města v oblasti Galilee, kde Ježíš uskutečnil jeden ze svých zázraků a přeměnil vodu na víno během slavné káňské svatby. Po prohlídce se v podvečer vrátíme zpět na loď na dobrou večeři a pohostinnost naší lodi. Nutný oděv odpovídající návštěvě poutního místa.

 

8.den: 00:01-19:00   Izrael-Haifa- Jeruzalém-Zeď nářků- Křížová cesta- Hrob Ježíše Krista
Čekají nás opět další místa naší cesty za vírou a po stopách Ježíše Krista. Brzy ráno vyrazíme autobusem do Jeruzaléma. Během asi dvou hodin jízdy si budeme povídat o životě Ježíše Krista a významu Evangelia. Dopoledne přijedeme do Jeruzaléma, jednoho z nejinspirativnějších měst na světě a proslulého svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální nádherou. Vaše prohlídka začne zastávkou na Olivové Hoře, kde vás seznámíme s událostí večera před ukřižováním Ježíše. Oceníte dech beroucí výhled na celý Jeruzalém. Naše návštěva pokračuje pěší procházkou po starém městě Jeruzalém. Projdeme západní branou ke Zdi nářků - pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a nejposvátnější židovskou svatyní v Jeruzalémě.

 

Projdete se po části „Via Dolorosa“- Křížová cesta , kterou křesťané považují za nejposvátnější cestu na světě, cestu, po které byl Ježíš veden k smrti a budeme si povídat o významu jednotlivých zastavení. Po jednotlivých zastaveních dojdeme až Božímu hrobu. Odpoledne opustíme starý Jeruzalém a vychutnáme si skvělý oběd. Po obědě bude následovat výlet do obchodu se suvenýry v Jeruzalémě, odkud pojedeme zpět do přístavu Haifa. Nutný oděv odpovídající návštěvě poutního místa.

 

9.den: Plavba na moři
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech.

 

10. den: 09:00-16:00 Řecko-Kréta-Heraklion
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s našim delegátem do centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s kořením, oblečení a snad vším možným. Výlet do této destinace vybereme dle zájmu klientů ve skupině až na lodi.

 

11. den: Plavba na moři
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.
12 den: 09:00-17:00 Itálie-Civitavecchia
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty speciální výlet splňující podmínky bezpečnostního protokolu. Po setkání s průvodcem na mole vás k východu z přístavu odveze bezplatný kyvadlový autobus. To bude výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti - Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu. ( 3-4  hodiny). Po návratu na loď osobní volno, drink a relax na baru a večer určitě nezapomeneme navštívit lodí divadlo.

 

13.den: 08:00-13:00  Vylodění - Itálie- Genoa
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a naložení do busu. Následně navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury. Carugi, po kterém můžete jít pouze pěšky nebo na kole, poskytuje jedinečné výhledy a nikdy nevíte, co se skrývá za další zatáčkou: zvonice, malé náměstí nebo schodiště. Při prohlídce historického centra Janova si nemůže nechat ujít dědictví UNESCO, Strada Nuova a systém Palazzi dei Rolli v historickém centru Janova z konce 16. a počátku 17. století, kdy byla Janovská republika v rozkvětu. Součástí areálu je soubor renesančních a barokních paláců podél tzv. Nové ulice (Strada Nuova).  Poté návrat do busu a odjezd.

 

13.den: 17:00-18:30 - Itálie- Padova
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.

 


14. den: Příjezd do ČR
V brzkých ranních hodinách příjezd do ČR

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět dle bezpeč. protokolu
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi bude-li potřeba
*balíček výletů: Olympia, Athény, Nazaret, Jeruzalém, Civitavecchia, Janov, Padova v hodnotě  8990 Kč 

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19
*procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn
* výlety Rhodos, Kréta

 

 

Cena zájezdu zahrnuje

 

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět dle bezpeč. protokolu
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi bude-li potřeba
*balíček výletů: Olympia, Athény, Nazaret, Jeruzalém, Civitavecchia, Janov, Padova v hodnotě  8990 Kč 

 

Cena zájezdu nezahrnuje

 

*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19
*procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn
* výlety Rhodos, Kréta

 

ck riviera

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

4.11.2021 17.11.2021 26990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Divina
Divina
Divina
Divina
Divina
Divina
Divina vnitř.kajuta
Copyright © 2017  VARIETA Travel