PLAVBA DO ISTANBULU
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Trasa zájezdu

 

MSC Splendida

Druhá loď třídy Fantasia. Překvapuje nejen svou velikostí, ale i dokonalým interiérem a vybavením. Tato loď je vhodná pro klienty všech věkových kategorií.        

 

Program zájezdu

1.den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Máme pro vás připravenou studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava. Svozový transfer za příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí.

 

2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Terst, Itálie 10:00-19:00

Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít vyplutí z přístavu a první servírovanou večeři se skvělou italskou gastronomií. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.

 

3.den:  Plavba na moři

Plavba není jen o poznávání nových destinací. Je také o volném času pro sebe a pro své přátele. Volný den můžete využít k návštěvě lodních lázní, posilovny a speciálních restaurací. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky v lodních barech.

 

4.den: Katakolon (Olympie), Řecko 08:00-16:00

Ráno zakotvíme u malinké řecké vesničky Katakolon. Nás však bude daleko více zajímat Olympie, archeologické naleziště asi 40 km od pobřeží, kam vyrazíme na autobusový výlet. Olympie byla svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, na východ od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na východním úpatí Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní olympijské akademie. V roce 1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky osídlení spadají do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem a pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem se tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého boha Dia. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o kterých se dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat do přístavu a osobní volno. Tento výlet je za příplatek 790 Kč. Cena výletu nezahrnuje vstup od areálu a muzeí cca 7-9€. Pokud se nebudete účastnit výletu, můžete navštívit vesničku Katakolon nebo místní pláž.

 

5.den: Piraeus (Athény), Řecko   07.00-18.00

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a vydáme se fakultativní výlet autobusem do centra města, kde si budeme během cesty povídat o historii Athén. Po příjezdu se podíváme k Akropoli, uvidíme muzea, Konstantinův oblouk, projdeme se kolem Chrámu boha Dia k Stadionu Olympico a během cesty u prezidentského paláce a parlamentu se podíváme na střídání stráží. Taktéž zavítáme do Plaky, kde budete mít možnost nakoupit si suvenýry nebo si dát občerstvení v kavárničce. Individuálně v případě zájmu můžete navštívit vrchol Akropole (vstupné cca 25€). V odpoledních hodinách se vrátíme na loď, kde si vychutnáte pozdní oběd. Večer opěr skvělá večeře, divadla a zábava. Tento výlet je fakultativní za příplatek 790 Kč

 

6.den: Kusadasi, Turecko 07:00-15:00

„Ptačí ostrov” láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního městečka s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je vyhlášeným tureckým letoviskem, kam ročně zavítá velké množství turistů, aby si tu užili svou dovolenou. Je také ideální k prozkoumání západní části Turecka, proto je vyhledávaným resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v Kusadasi se nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. některé dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých suvenýrů, začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne nejvyhledávanější pás písku Kadinlar Denizi. Z města je také možné vyrazit na fakultativní výlet do starověkého Efezu

 

7.den: Istanbul, Turecko 10:00-23:00

Jen málo měst na světě se může pochlubit tak bohatou historií jako Istanbul. Město na dvou kontinentech, u dvou moří, odvěká křižovatka obchodních cest mez Evropou a Asií. Přes 1 600 let bylo centrem světových velmocí, ať to byla Východořímská a posléze Byzantská říše, nebo říše Osmanská. Dnes je Istanbul pulsujícím velkoměstem, ve kterém žije včetně předměstí na 15 milionů lidí. Přesto je centrum města relativně malé a většina hlavních památek se dá obejít pěšky. Mezi nejznámější památky patří Konstantinův sloup, Sulejmanova mešita, Palác Topkapi, Palác Dolmabahce a pochopitelně Hagia Sofia.

 

8.den:  Plavba na moři

A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. 

 

9.den: Korfu, Řecko  13:00-21:00

Na ostrově Korfu zakotvíme ve stejnojmenném hlavním městě, často nazývaném také Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum se starou vojenskou pevností a krásnou promenádou. Ta krásně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemována řadou zajímavých budov. Za promenádou je centrum města o rozloze půl kilometru čtverečního. K němu přiléhá mohutná skála, na které byla v minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio, jeden ze symbolů města

 

10.den: Bari, Itálie  07:00-14:00

Hlavní město oblasti Apulie leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity a významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 v něm bylo zřízeno biskupství, které bylo v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 Neapolského království. V 16. až 18. století Bari upadalo, o století později ovšem došlo k jeho novému vzestupu. Bari je také známé jako místo posledního odpočinku sv. Mikuláše.

 

11.den: Vylodění - Terst, Itálie 09:00

Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

 

12.den: Příjezd do ČR

Dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Olomouc 02:30, Ostrava 4:00.

 

 

Cena zájezdu zahrnuje

 

* poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC

* ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA

* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi

* nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci

* přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění

* každodenní úklid kajuty

* tematické večery dle programu plavby

* pojištění proti úpadku CK

* animační a zábavné programy na lodi

* autobusovou přepravu do přístavu a zpět

* delegáta CK RIVIERA TOUR

* servisní poplatek MSC  2700 Kč/os, JUNIOR 2-11 let 1350 Kč

 

Cena zájezdu nezahrnuje

* fakultativní výlety plavební společnosti v destinacích

* nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích

* nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…)

* transfery plavební společnosti v přístavech

ck riviera

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.5.2024 9.6.2024 34990 Kčobjednat
20.10.2024 31.10.2024 28990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


loď
Fantasia
fantasia
Fantasia
Copyright © 2017  VARIETA Travel