PERLY ITÁLIE A STŘEDOMOŘÍ PŘES FLORENCII A ASSISI
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Trasa zájezdu

 

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava. Svozový transfer za příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí.

 

 

2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia, Itálie   10:00-17:00

Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také nesmíte chybět u první servírované večeře, při které si užijete skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a večer zakončíme skleničkou na baru.

 

3.den: Syrakusy (Sicílie), Itálie 14:00-21:00

Starověké město Syrakusy bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi místní obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomné ve veřejných studánkách. V Syrakusách žili Archimedés, Platón, Xenofón a další významné řecké osobnosti. V roce 2005 bylo město díky nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní soubory jsou v archeologickém parku a na zmíněném ostrově.

 

4.den: Valletta, Malta  07:00-18:00

Hlavní město Malty se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z něj činí jedno z nejmenších hlavních měst světa. Trvale zde žije jen něco málo přes 6 000 obyvatel, kteří podle organizace UNESCO bydlí v místě s největší koncentrací významných historických památek na světě. Valletta je tvořena převážně domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (johanitů). Ti se na Maltě usadili po vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a své jméno změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní charakter s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí také světská potěšení.

 

5.den:  Plavba na moři

Plavba není jen o poznávání nových destinací. Je také o volném času pro sebe a pro své přátele. Volný den můžete využít k návštěvě lodních lázní, posilovny a speciálních restaurací. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky v lodních barech.

 

6. den: Santorini, Řecko  07:00-16:00

Bezpochyby nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou jsou snem každého fotografa. Loď zakotví na otevřeném moři v kráteru obří sopky, kterou ostrov kdysi býval. Na pevninu nás přepraví čluny, dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme všem milovníkům adrenalinu a zábavy (cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné místo, na kterém budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy.

 

6.- 7. den: Mykonos, Řecko 20:30-14:00

V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů boha Dia a Giganty, ostrov samotný byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům, proslul především množstvím zachovalých větrných mlýnů. Na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží, za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. 

Zásluhu na oblíbenosti ostrova má také jeho noční život, který ho řadí mezi nejznámější letoviska ve Středomoří. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění ve směs taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují velké množství turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky jeho divoké párty-povaze, se Mykonosu říká „řecká Ibiza“. Na ostrov připlujeme ve večerních hodinách a dál vyrazíme až odpoledne, takže se o pravdivosti těchto zvěstí můžete přesvědčit sami.

 

8. den: Plavba na moři

A je tu opět den na moři, kdy si můžeme udělat čas na nové přátele a využít volna ke čtení knih a odpočinku. Užijte si tento den, dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat v bazénech nebo si zatančit s animátory na palubě lodi. 

 

9.den: Vylodění - Civitavecchia a Řím, Itálie  09:00-16:30

Ráno po vylodění vyrazíme na krátkou procházku po malebném římském přístavu Civitavecchia. Projdeme se uličkami a navštívíme místní trh. Poté vyrazíme asi na dvouhodinovou jízdu střední Itálií do Říma. Po příjezdu nás pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Maximus, Konstantinův oblouk a u Kolosea zastavíme na krátkou fotografickou přestávku. Dále uvidíte Forum Romanum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di Trevi, Pantheon, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od Paula Rubense, uvidíme Andělský hrad a naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních hodinách vyrazíme autobusem do Umbrie, kde si vychutnáme skvělou večeři a ubytujeme se v hotelu

 

10.den: Assisi, Itálie  10:00-13:00

Po snídani vyrazíme klikatými cestami Lazia a Umbrie do Assisi. Toto město patří k nejvýznamnějším poutním místům křesťanského světa. Svatý František, který jako laický kazatel promlouval v celé Itálii, se v Assisi narodil roku 1181, v roce 1209 založil františkánský řád a působil zde až do své smrti v roce 1226. Takřka ihned po jeho smrti začali obyvatelé města na jeho počest stavět rozsáhlou baziliku. Assisi je významným duchovním střediskem střední Itálie, po Vatikánu se jedná o nejvýznamnější poutní místo v Itálii. Má výrazný středověký charakter a odkaz svatého Františka je tu cítit na každém kroku. Skutečnou chloubou je cyklus 28 maleb ze života svatého Františka.

 

10. den: Florencie, Itálie 16:00-18:00

V podvečer dorazíme do Florencie. Hlavní město Toskánska bývá označováno za „kolébkou renesance“ a „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou místní katedrála, zvonice a baptisterium na náměstí Piazza del Duomo. Na Piazza della Signoria budeme obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio a kopii slavného Michelangelova Davida a dalších známých soch od Donatella a Bandinelliho. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.

 

11. den Příjezd do ČR

Dle dopravní situace kolem poledne

 

 

Cena zájezdu zahrnuje

 

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*tématické večery dle programu plavby
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR
*1x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku

 

Cena zájezdu nezahrnuje

 

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…)
*transfery plavební společnosti v přístavech

 

 

 

Za příplatek nabízíme

 

*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři
*možnost úhrady servisní taxy předem
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club 
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou
*internet. balíčky v předprodeji se slevou
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč
*rezervace míst v buse za  příplatek

ck riviera

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

20.7.2023 30.7.2023 32990 KČobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel