vodopády a soutěsky Otscheru
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Turistický zájezd vhodný zejména pro milovníky rakouské přírody. Přírodní park Ötscher-Tormäuer nedaleko poutního místa Mariazell, to je nedotčená krajina skal, vodopádů, divokých soutěsek a alpské květeny. Romantické soutěsky Hintere Tormäuer a Ötschergräben jsou často nazývány "Grand Canyonem" Dolního Rakouska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

termín:  2.5.2021

 

odjezd z Brna v 6 hod,, cesta podél Dunaje do přírodní rezervace Ötscherland  Z Erlaufbodenu se vydáme divokou soutěskou Tormäuer podél říčky Erlauf až k vodní elektrárně, odkud se můžete vydat po strmé cestě kolem vodopádu Lassingfall zpět k autobusu nebo pokračovat soutěskou kolem chaty Ötscherhias až k překrásnému vodopádu Mirafall. Stejnou cestou se pak vrátíme do městečka Reith, odkud bude odjíždět autobus. Fakultativně navštívíme městečko Lilienfeld, dějiště jednoho z prvních závodů v lyžování na světe. Návrat do Brna cca ve 21 hod.

 

cena 690 Kč

cena zahrnuje: dopravu autobuse, služby průvodce

cena nezahrnuje: komplex.cest.poj.

nást.místa: Brno,  Olomouc,Přerova ( + 240 kč )

Ck Victora

 

 


 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel