Pohádkový hrad Liechtenstein a Vídeňský les
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

V ranních hodinách odjezd přes Mikulov do Rakouska, dopoledne návštěva hradu Liechtenstein, jehož historie sahá až do první poloviny 12.století. Hrad je rodovým sídlem knížat z Lichtenštejnska. Má nádherné gotické interiéry využívané filmaři. Po prohlídce hradu průjezd romantickou zalesněnou krajinou Vídeňského lesa se zastávkami - nejprve navštívíme Heiligenkreuz, kde se nachází jedno z nejstarších cisterciáckých opatství ve střední Evropě, zde  možnost zastávky nebo prohlídky s průvodcem (dle zájmu). Dále krátká zastávka u zámečku Mayerling, kde korunní princ Rudolf Habsburský spáchal sebevraždu a tím ovlivnil chod a následně zánik Rakouska-Uherska. Závěrečná odpolední zastávka bude patřit většímu  lázeňskému městu Baden (Dolní Rakousy) s krásnou kolonádou, barokními stavbami a parky, zde možnost individuálního volna. 

 

 

 

 

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění CK, průvodce

 

Cena nezahrnuje: vstup

ck minitrans

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel