Dunajská cyklostezka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Dunajská cyklostezka vede po březích Dunaje. Začíná v Německu a pokračuje přes Rakousko a Slovensko do Maďarka. Její délka měří přes tisíc kilometrů. Úsek Dunajské cyklostezky přibližně mezi Pasovem a Vídní označujeme jako údolí Wachau. Tato část měří něco málo přes tři sta kilometrů a tato část je známá svou vinařskou historií, kterou obdivovali četní panovníci. Ti zde postavili svá sídla - hrady a zámky, ale také kláštery, kostely a krásná města.

 

Dunajská cyklostezka - Wachau - na kole 

Podél Dunaje z Pasova do Vídně.

 

Skvělý prodloužený víkend na kole, s vínem a poznáváním. Údolí Wachau patří mezi nejkrásnější úseky Dunajské cyklostezky. Vede totiž územím stejnojmenného národního parku a známou vinařkou oblastí. Najdeme zde mnoho historických památek - hradů, klášterů a zámků. Dokonalý povrch a rovina Dunajské cyklostezky Tě nadchne.

 

18.5.-21.5.2023   8600 Kč

19.8.-22.8.2023   8600 Kč

23.9.-26.9.2023   8600 Kč

 

 

1. den:
Brzy ráno odjezd z nástupních míst. Dopoledne přijedeme do Německého Pasau. Prohlídka historického centra města na ostrově tvořeném řekou Inn a Dunaj.
A: autobusem přejezd k městu Engelhartszell an der Donau. Je zde mimo jiné krásný klášter. Cyklo trasa dnes projíždí atraktivní meandry řeky Dunaje, užijeme si lodní převoz přes řeku (5 EUR), projedeme krásné město Aschach an der Donau. Nocleh je zajištěn v okolí města Ottensheim (? 60 km, ? 50 m, ? 100 m).
B: Celá trasa už z Pasau (+20 km).

2. den:
A: Přímo z ubytování pokračujeme do Linz s barokními památkami až do Mauthausen, kde je známý koncentrační tábor - prohlídka (? 40 km, ? 100 m, ? 150 m). Ubytování v okolí Mauthausenu.
B: navíc navštíví krásnou obec Enns na kopci s historickou zvonicí, náměstím a příjemným posezením (+20 km).

3. den:
A: Přesun autobusem po proudu řeky. Z Ybbs (středověké památky) do Melk s obrovským klášterem (možná prohlídka) a dále vjedeme do opravdovéhoúdolí Wachau. Mineme hrad Aggstein, prohlédneme si Spitz a zříceninu hradu Dürnstein. Přijedeme až do Kremsu (? 65 km, ? 100 m, ? 150 m).
B: vystoupíme dříve a projedeme si krásný zalesněný úsek s meandry Dunaje z Grein do Ybbs (+20 km), případně zajedeme na dobré víno do sklípků v Mauternbach. Nocleh v Krems. (V dubnovém termínu je trasa upravená, ubytování mimo Krems)

4. den:
A: i B: Z Krems pokračujeme dále podél Dunaje až do města zahrad a květin Tulln s příjemným náměstím, kde naše putování po Dunajské cyklostezce kolem poledne zakončíme. (? 40 km, ? 200 m, ? 250 m). Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách.

 

Cena

Základní cena: 8 600 Kč

Cena zahrnuje:

 • dopravu s cyklovlekem a výdaje na vozidlo,
 • 3x ubytování se snídaní,
 • pobytovou taxu a poplatky k ubytování,
 • práci průvodce, řidiče a organizátora

Cena nezahrnuje:

 • večeře (vlastní nebo cca +15 EUR/osobu a den)
 • lodní převoz přes Dunaj (lze vynechat) (+5 EUR)
 • komplexní pojištění na cesty

ck frcime

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dunajská cyklostezka Vídeň - Budapešť 

Z Vídně do Budapešti na kole

 

24.5.-28.5.2023     9500 Kč

5.7.-9.7.2023         9500 Kč

6.9.-10.9.2023        9500 Kč

 

Druhé pokračování jinak úspěšného zájezdu Dunajská cyklostezka a Wachau na kole. Tentokrát projedeme nejkrásnější místa Slovenské a hlavně Maďarské části okolí Dunaje. Cestou nás čekají krásné historické památky i ptačí rezervace a příroda. Perličkou na konci zájezdu je projížďka na kole Budapeští a termální lázně

 

 

1. den:
Odjezd v brzkých ranních hodinách na jih Vídně. Etapa národním parkem Donau-Auen (lužní lesy, mokřady, ptactvo, UNESCO) k římskému městu Carnuntum (římská brána, amfiteátr, římské město, možná prohlídka, 12 EUR). Dále do Hainburg (hrad Schlossberg) a na ubytování (60-70 km).
Mapka a převýšení

 

2. den:
Snídaně.
A: Etapa do Bratislavy s krátkou prohlídkou města. Dále k hrázi vodního díla Čunovo. Podél vodního díla Gabčíkovo s výhledy na obrovskou vodní plochu Dunaje a CHKO Dunajské luhy až k vodní elektrárně Gabčíkovo. Přes obce Sap a Číčovo do Komárna (120 km).
B: Pro zájemce zkrácení etapy autobusem o 47 km na trase Čunovo - Sap. Nebo až do cíle dnešního dne. Vynechaná trasa zde. Ubytování v Komárně (80 km).
Mapka a převýšení

 

3. den:
Snídaně. Prohlídka Komárna (vojenská pevnost, zvedací most přes Dunaj, stará celnice).
A: po Slovenské straně přes Patince (termální lázně) Moča, Kravany, Obid až do města Štúrovo (60 km). Trasa je méně frekventovaná a více zaměřená na Dunaj a Slovenské vesničky.
B: Po Maďarské straně podél hlavní silnice a částečně po silnici přes Neszmély, Lábatlan, Tát do Esztergom (60 km). Možnost alternativní etapy do obce Tata (rybník Öreg-tó, Vodní hrad, Eszterházyho palác, anglická zahrada, řada občerstvení) (+35 km). Večerní prohlídka města, možnost večeře ve středověké restauraci. Pohled na Dunaj s bazilikou Nanebevzeti Panny Marie a sv. Vojtěcha je úchvatný.
Mapka a převýšení

 

4. den:
Snídaně. Navštívíme Esztergom a jeho památky. Z terasy baziliky nás čekají krásné výhledy na Dunaj a celé Štúrovo. Etapa dále vede přes tzv. meandry Dunaje směrem na Nagymaros a národní park Duna-Ipoly. Dnes několikrát přejedeme Dunaj převozem. Zájemci si mohou vyjet na hrad Visegrád. Přes Vác, Tahitótfalu a Szentendre do Budapešti (80 km). Ubytování v hotelu nedaleko centra. Projedeme se na kole Peští a večer navštívíme termální lázně Széchenyiho. Večerní procházka po městě.
Mapka a převýšení

 

5. den:
Snídaně. Projížďka po památkách Budy. Vyjedeme na Gellértovu horu s vyhlídkou na celou Budapešť, navštívíme královský hrad a Rybářskou baštu (30 km). Zájemci mohou místo prohlídky města strávit půl dne v lázních. Odpolední odjezd z Budapešti. Příjezd ve večerních hodinách zpět do ČR.

 

Cena

Základní cena: 9 500 Kč

Cena zahrnuje:

 • dopravu minibusem nebo dodávkou s cyklovlekem
 • 4x ubytování se snídaní
 • 2x převoz přes řeku Dunaj
 • mapku a podklady k cyklotrasám
 • průvodce
 • DPH, pojištění CK proti úpadku, služby CK

Cena nezahrnuje:

 • večeře (společné menu v místní restauraci stojí kolem 15 EUR),
 • vstupy do navštívených památek a lázní,
 • pojištění na cesty Union turista B

Předpokládané výdaje:

 • vstupné do římského města Carnuntum: 12 EUR
 • Večeře: 15 EUR/den
 • vyhlídková terasa v bazilice: 350 Ft
 • vstup do Széchenyiho termálních lázní v Budapešti: 5200 Ft

ck frčime

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Dunajská cyklostezka

 

 

od 9600 Kč  

Nástupní místa 

Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

 

 

1. den 

 

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách a dojezd na začátek etapy v bavorském Pasau. Pasau – „město 3 řek“ (stékají se zde Dunaj, Inn, Ilz). Zde nasedneme na kola a podél Dunaje, přes Obernzell (letní sídlo pasovských biskupů) až do ubytování ve Schlögenské smyčce. Cca 45 km

 

Zájemci mohou podniknout pěší výšlap na vyhlášenou vyhlídku na meandr Dunaje, tzv. Schlögenskou smyčku.

 

2. den 

 

Z místa ubytování přes Aschach an der Donau, s přístavem a pěkným nábřežím, do Ottensheimu a až do hlavního města Horního Rakouska – Linze. Cca 50 km Zde možnost navštívit katedrálu Mariendom (možnost vyhlídky z kostelní věže) a jiné památky. V Linzi bude přistaven autobus, který nás odveze zpět na ubytování.

 

Ti, kteří si chtějí prodloužit trasu, se mohou vrátit zpět po druhé straně Dunaje – kolem jezer u Feldkirchenu (možnost koupání). cca 100 km.

 

3. den

 

Z ubytování autobusem na začátek etapy v Mauthausenu, s jeho nechvalně proslulým koncentračním táborem (možnost individuální prohlídky). Po Dunajské stezce pokračujeme do historického města  Grein, který je jednou z nejhezčích zastávek na Dunajské cyklostezce. Pyšní se nejstarším rokokovým divadlem v Rakousku a krásným zámkem. Díky důmyslným protipovodňovým bariérám vyšel z posledních ničivých záplav bez poškození. Dále pokračujeme do městečka Ybbs s muzeem historických „velocipedů“ a odtud podél Dunaje do místa našeho dalšího ubytování v Pöchlarnu. Cca 75 km. 

 

Možnost zkrácení etapy, navezením k městu Grein a odtud do místa ubytování cca 40 km.

 

4. den

 

Po snídani přejedeme Dunaj na druhou stranu do Klein Pöchlarnu a dál do Marbachu a odtud vystoupáme k bazilice Maria Taferl – druhé nejvýznačnější poutní místo Rakouska. Od baziliky se nám otevře úžasný výhled na údolí Dunaje až k prvním vrcholkům Alp. Pokračujeme k zámku Artstetten, který patřil následníku trůnu Františku Ferdinandovi d´Este (možnost prohlídky zámku nebo zahrad). Sjedeme zpět k Dunaji a v Emersdorfu přejedeme na druhou stranu Dunaje do historického Melku s velkolepým barokním klášterem a jeho zahradami (památka UNESCO). Z Melku je to již nedaleko zpět do našeho ubytování v Pöchlarnu nebo si můžeme ještě zajet k dalšímu krásnému zámku Schallaburg.

 

Tato etapa je velmi variabilní; kdo nemá rád kopce, může vynechat výjezd k bazilice Maria Taferl a o to víc se věnovat prohlídce Melku, případně návštěvě kláštera a klášterních zahrad. Cca 30 – 60 km.

 

5. den

 

Po snídani opouštíme naše ubytování v Pöchlarnu, po Dunajské cyklostezce pokračujeme kolem Melku a dále kolem romantického zámku na skále nad Dunajem – Schönbühel. Dostáváme se do nejkrásnější částí Dunajské stezky – údolí Wachau (památka UNESCO) Pod zříceninou hradu Aggstein dojedeme k přívozu do vinařského městečka Spitz s gotickým farním kostelem. Můžeme ochutnat víno u některého z místních vinařů nebo si vyjet ke zřícenině hradu Hinterhaus s vyhlídkou na údolí Wachau. Pokračujeme přes Weissekirchen, do historického městečka Dürnsteinu, kde byl údajně vězněn anglický král Richard Lvi srdce. Odtud máme již jen pár kilometrů do nejstaršího města Dolního Rakouska Kremsu. Zde zakončíme naše putování kolem Dunaje. Cca 50 km. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

 

Náročnost :

 

Profil trasy dunajské stezky je převážně rovinatý, zpestřením jsou výjezdy na vyhlídková místa nad Dunajem. Zájezd je vhodný pro každého, kdo rád jezdí na kole, včetně rodin s dětmi, které jsou zvyklé jezdit na celodenní výlety nebo pro rodiče, kteří si své malé ratolesti odvezou v cyklosedačkách nebo vozících.

 

Vhodné pro všechny typy kol.

 

Ubytování:

 

2 noci v rodinném penziónu ve Schlögenské smyčce ve 2-3-4 lůžkových pokojích

 

2 noci v hotelu v Pöchlarnu ve 2-3-4 lůžkových pokojích. 

 

Omezený počet 2-lůžkových pokojů za příplatek +800 Kč

 

Stravování:

 

Polopenze – snídaně formou bohatého bufetu, večeře v penziónu servírovaná (domácí rakouská kuchyně), ve druhém ubytování je hotelová bufetová večeře.

 

 

Cena zahrnuje

 

 • Doprava autobusem
 • přeprava kol v cyklovleku
 • 2 x ubytování v penziónu ve Schlögenu
 • 2 x ubytování v hotelu v Pöchlarnu
 • Polopenze (snídaně + večeře)
 • Informační materiály
 • Průvodce
 • Pojištění CK proti úpadku
 • DPH

 

Cena nezahrnuje

 

 • Vstupy do kulturních památek
 • Přívozy
 • Pojištění do zahraničí (možno přiobjednat u CK - pojištění)
 • Vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • ck vlha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program zájezdu

 

1. den: Odjezd z Brna v 1 hod. (ostatní odjezdová místa viz tab.) do německého Pasova. Kolem Dunaje k vodnímu dílu Jochenstein a přes Engelhartszell (významný klášter) do údolí „dunajského esíčka“ u obce Schlögen. Přívozem do místa ubytování. 30–51 km. Večer vycházka k vyhlídce na meandr Dunaje (Schlögener Schlinge).
2. den: Hlubokým údolím Dunaje přes Aschach, Eferding, Ottensheim a Wilhering (cisterciácký klášter) do hornorakouské metropole – Lince (zámek, Dóm). Od jezera Pleschinger See busem do Pergu. Varianty 24–50–76 km.
3. den: Z Pergu přes Mitterkirchen (keltský skanzen), Grein (zámek Greinburg), Ybbs (muzeum kol) a Pöchlarn (muzeum O. Kokoschky) do Melku (barokní klášter). Busem do místa ubytování. 28–52–85 km.
4. den: Z Melku údolím Wachau – krajem vína, zřícenin a starobylých vesniček přes Spitz (zámek, lodní muzeum), Weissenkirchen (muzeum Wachau) a starobylý Dürnstein (pevnost) do Kremsu (historické centrum). Lze prodloužit o výjezd do přírodní rezervace Jauerling s rozhlednou (960 m n. m.) a muzeem minerálů nebo ke klášteru Göttweig. Varianty 32–55 km, Jauerling +10 km, Göttweig a zpět do Mautern +17 km. Odjezd do ČR, návrat do Brna ve večerních hodinách.
 

 

22.05. - 25.05.2023
3 noci / 4 dny

 Autobus

 Dvoulůžkový pokoj

Snídaně
 

od 7 811 Kč
22.05. - 25.05.2023
3 noci / 4 dny

 Autobus

 Třílůžkový pokoj

Snídaně
 

od 7 811 Kč
22.05. - 25.05.2023
3 noci / 4 dny

 Autobus

 Jednolůžkový pokoj

Snídaně
 

od 9 191 Kč

 

Další informace

 

 
Počet cyklodnů: 4.
Náročnost: lehká (volitelně i náročnější), podpora autobusu (možnost volby krátké nebo delší trasy).
Profil: kolem Dunaje po rovině, stoupání jsou pouze volitelně na Jauerling (+700 výškových metrů) a ke klášteru Göttweig. Jezdíme většinou po asfaltových cyklostezkách (vyjímečně s krátkými šotolinovými úseky) a po málo frekventovaných silnicích.
Navštívené země: Rakousko, Německo

 

Cena zahrnuje

 • 3× nocleh se snídaní (1. noc čtyřhvězdičkový hotel s bazénem + wellness ve Schlögenu, 2. a 3. noc penzion v Pergu)
 • dopravu busem z Brna a Mikulova + podporu busu na místě (ostatní odjezdová místa viz příplatky)
 • přepravu jednoho jízdního kola v cyklovleku
 • služby sportovního instruktora CK, infomateriál
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu 2,2 €/os./noc (povinná platba v místě)
 • vstupné v rámci fakultativního programu: muzea a hrady cca 10–12 €/os.; keltský skanzen Mitterkirchen 8 €/os.; rozhledna s muzeem minerálů Jauerling 3 €/os.; přívozy přes Dunaj 2,5–3 €/os. s kolem
 • ck victoria

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
22.5.2023 25.5.2023 od 7811 Kčobjednat
18.5.2023 21.5.2023 8600 kčobjednat
19.8.2023 22.8.2023 8600 Kčobjednat
23.9.2023 26.9.2023 8600 Kčobjednat
24.5.2023 28.5.2023 9500 Kčobjednat
5.7.2023 9.7.2023 9500 kčobjednat
6.9.2023 10.9.2023 9500 Kčobjednat
objednat


Nezávazná objednávka


Dunaj.cyklost.
Copyright © 2017  VARIETA Travel