Budapešť - Dunajský klenot
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 Budapešť, královna Dunaje, město historie, krásných památek, lázní a v době adventu i vánočních trhů, především těch na náměstí Vörösmart, kde každoročně nechybí vánoční koncerty nebo ukázky z lidové tvorby. V samotném centru města na vás bude čekat vánoční punč, svařák i typický lángos nebo třeba tradiční maďarské pečivo kürtös kalács i flódni - tradiční vrstvený dort s ořechy, mákem a švestkami.

 

1. den zájezdu  Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. V poledne BUDAPEŠŤ, prohlídka, nákupy a případné občerstvení ve Velké městské tržnici. Odpoledne městská část Buda, procházka po Hradním návrší s Budínským hradem, prohlídka korunovačního Matyášova chrámu a Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. V podvečer městská část Pešť, kouzelná atmosféra vánočních trhů na náměstí Vörösmarty a před bazilikou sv. Štěpána, s barevnou světelnou projekcí přenášenou na čelní stěnu baziliky. Nepřeberná nabídka řemeslných a uměleckých výrobků, především pak místních specialit a nejrůznějšího občerstvení. Ubytování v hotelu s možností večeří. 
2. den zájezdu  Po snídani pěší prohlídka městské části Pešť – bazilika sv. Štěpána, velkolepá stavba Parlamentu, Dunajské nábřeží s památníkem bot, náměstí Svobody, náměstí Vörösmarty s věhlasnou Gerbeaudovou cukrárnou, židovská čtvrť s Velkou synagogou – největší židovský chrámem Evropy, spleť dvorních průchodů a další zajímavosti. To nejlepší na závěr, odpoledne pro zájemce relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné v průběhu zájezdu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůž.pokoj 600 Kč
  • 1x večeře o 2chodech 290 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč 

Nástupní místa

07.12. - 08.12. Odjezd F, Ostrava (+500) Přehled nástupních míst najdete ZDE

 

Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava

 

Orientační ceny vstupného

Matyášův chrám – vstup 1 500 HUF Rybářská bašta – vyhlídková terasa 800 HUF lázně Széchenyi – individuální vstup 5 400 HUF, skupina 20 osob 5 000 HUF, kabina 500 HUF lázně Széchenyi - koupací čepice 1 000 HUF Baziliku sv. Štěpána – vstupné dobrovolně povinné 1 € Velká synagoga Dohány útca 4 000 HUF jízdenka MHD Budapešť – 350 HUF/os. v automatu, 450 HUF/os. u řidiče
Podmínkou výhodnějších skupinových cen vstupů je jednorázová platba za celou skupinu. Z toho důvodu a z důvodu úspory času během programu, vybere průvodce již cestou uvedené částky za vstupy do vámi požadovaných objektů.

ck redok

 

Nezávazná objednávka


ván.Budapeš´t
Copyright © 2017  VARIETA Travel