adventní  Salzburg
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Program:

  1. den:odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do LINZE (v adventní době se město proměňuje v romantické centrum vánočních betlémů, kde mohou návštěvníci obdivovat jesličky z celého světa). Prohlídka historického centra s památkami z období renesance, baroka nebo klasicismu včetně dochovaného opevnění s věžemi a městskými branami z 15. století. V podvečer tradiční průvod čertů městem. Odjezd na ubytování ve večerních hodinách.
  2. den: snídaně, poté odjezd do Salzburgu – hlavní město spolkové země, rodiště W. A. Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm, starobylý kostel sv. Petra a kostel sv. Františka), pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na druhém břehu řeky Salzbach. Nezaměnitelná vánoční atmosféra na adventních trzích, kde je možno ochutnat řadu tradičních specialit, zakoupit originální suvenýry a dárky. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje:dopravu klimatizovaným autobusem (video, klimatizace, WC), ubytování v penzionu, 1x snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj + 300,- Kč, vstupy do navštívených objektů, komplexní cestovní pojištění včetně storna 30,- Kč / os. / den

Doporučené kapesné: cca 40,- Euro

 CK BONTON

 

 

Nezávazná objednávka


Salzburg advent
Copyright © 2017  VARIETA Travel