adventní Krakow + Wroclaw
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Adventní víkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější ze sváteční Wroclawi a Krakowa. Ve městě Wroclaw zhlédnete Tumský ostrov i náměstí Starého města s radnicí. V Krakowě pak hrad Wawel, slavnou Sukiennici či kostel Panny Marie. Vychutnáte si dvojitou porci vánočních trhů s vůní dobrot za zvuku vánočních koled. Prožijte s námi kouzlo Vánoc a poznejte adventní Krakow a Wroclaw!

nást.místa: Ostrava, Olomouc, Brno 

termíny:  27.11.-28.11.2021 

jedinný termín pro nástupní místa OSTRAVA,OLOMOUC,BRNO

 

cena  2990 Kč

 

program:

 1.den  Po příjezdu do Wroclawi nás čeká prohlídka centra města s průvodcem a poté volný podvečer, který můžete strávit na adventních trzích či další prolídkou města a jeho památek. 

V ranních hodinách odjezd z Brna (cca v 6 hodin) po trase nástupních míst a příjezd do Wroclawi, ubytování a následná prohlídka.

Wroclaw je historickou metropolí Dolního Slezska, rozkládající se na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Díky jejím přítokům a kanálům bývá nazývána „městem sta mostů".

Prohlédneme si historickou část města zahrnující Tumský ostrov, nejstarší část města s komplexem církevních budov a katedrálou sv. Jana Křtitele, Staré město, jemuž vévodí nádherné náměstí s radnicí. Pestrobarevné domy na náměstí se pyšní svými krásnými štíty sahajícími do výšek, jiné budovy jsou malé průčelím a překvapením jistě bude, že se v nich provozuje třeba restaurace. Při nadšení z prohlídky musíme dávat pozor, nezakopnout a neublížit trpaslíkům, kteří hlídají naše kroky po celém centru města. Dozvíme se i jejich význam a vlastní příběh.

Na adventních trzích budeme mít možnost ochutnat vánoční dobroty a nakoupit tradiční vánoční výrobky a hlavně zažít neopakovatelnou atmosféru zejména při rozsvěcujícím se městě v podvečer. 

2.den  Po příjezdu do Krakowa půldenní prohlídka centra města s průvodcem a poté volné odpoledne, které můžete strávit na adventních trzích či prohlídkou muzeí a jiných památek. 

Po nábřežní promenádě pod královským hradem Wawelem projdeme okolo jeskyně, kde žil pověstný drak, a vystoupáme na samotný hrad. Uvidíme královský palác a baziliku, kde jsou pohřbeny významné osobnosti polské historie včetně tragicky zesnulého prezidenta Kaczynského. Dvěma nejstaršími ulicemi, ulicí Grodzkou a Kanonicza, se dostaneme do samotného centra města. Projdeme kolem biskupského paláce, hlavní budovy Jagelonské univerzity a pak už nás čeká hlavní náměstí Rynek Glowny se svou slavnou Sukiennicí a kostelem Panny Marie. Ulice Florianska nás dovede až k Barbakanu, kde prohlídku ukončíme. V každou celou hodinu nás na ubíhající čas upozorní "hejhalice", vyhrávající z věže Mariánského kostela.

Právě Rynek Glowny je místem největších vánočních trhů ve městě s tradičními jídly a uměleckými řemeslnickými předměty. Tady jsou soustředěny stánky, kulturní program i návštěvníci. U stánků si můžeme pochutnat na místních specialitách jako vánoční punč, pitný med (neplést s medovinou), ovoce napíchnuté na špejli obalené čokoladou, tradiční klobásu, smažené pstruhy, prejt či smažené placky. Z vánočního sortimentu pak zakoupit vánoční baňky, dřevěné a přírodní ozdoby, pokladničky a svíčky. V malých historických krámcích Sukiennice se prodává hlavně kůže a šperky ze zlata, stříbra, jantaru a dalších drahých kamenů. Bezpečnost trhů je pak pod "patronací" legendy o bratrokrveprolití a jeho výstrahou je pověšený nůž v Sukiennici. Najdete ho bez pomoci průvodce?

Návrat do ČR se předpokládá po večerní 22. hodině.

cena 2*90 Kč zahrnuje:

 • autobusovou dopravu
 • 1x ubytování v hotelu ve Wroclawi ve 2lůžkových či 3lůžkových pokojích
 • 1x snídaně
 • průvodce
 • pojištění záruky pro případ úpadku CK
 • cena nezahrnuje:
 • cestovní pojištění
 • vstupné do památek
 • příplatek za jednolůžkový pokoj: 550 Kč

 

 

 

 termíny pro odjezd z Prahy  

 

27.11.-28.11.2021

18.12.-19.12.2021

cena 2990 kč

 

Praha

 

 Praha, parkoviště u autobusové stanice Wilsonova (NE na straně budovy ČD)

 

Parkoviště NAPROTI budovy hlavního vlakového nádraží v Praze.

 

Poděbrady

 

Popis: Poděbrady, čerpací stanice ÖMV Vrbová Lhota ve směru HK (za exitem 35)

 

Hradec Králové

 

Popis: Hradec Králové, autobus. zast. zájezdových linek u nádraží ČD, Riegrovo nám

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KRÁLOVSKÝ KRAKOV A BAROKNÍ WROCLAW

 

 12.12.-13.12.2020

2390 Kč

 

Zájezd nás zavede za vánočním kouzlem adventního Krakova a do barokní Wroclawi ležící na mnoha ostrovech řeky Odry. Navštívíme středověká centra dvou historických měst s nádhernou výzdobou a památkami UNESCO, ochutnáme místní krajové speciality a čas bude i na nákupy typických vánočních dárků.


1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách. První zastávkou bude SWIDNICA, rodiště 3. manželky Karla IV. Anny Svídnické, dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO). Prohlídka města WROCLAW, které je často přezdívané „polské Benátky“. Krásné město ležící na 10 ostrovech propojených téměř 100 mostů, historické jádro (UNESCO), náměstí Rynek, pestrobarevné štítové domy, gotická radnice, Piwnica Šwidnicka, zde popíjel prý pivo i Chopin, Goethe či Chaplin aj. vánoční atmosféra, rozzářené město, krajové speciality, trhy a nádherná výzdoba. Odjezd na ubytování.

2. den zájezdu:
Adventní KRAKOV (UNESCO), prohlídka královského města. Procházka Starým městem - Královská cesta, návštěva Sukiennice, bývalá židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) a turistický magnet - pahorek Wawel s impozantním Královským zámkem, místo korunovace polských králů. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.


Cena zahrnuje

 

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 1x ubytování - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 1x snídani formou bufetu
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

 • 1lůžk. pokoj 450 Kč 
 • 1x večeře 350 Kč 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

 

Nástupní místa

. Odjezd A, L + Jaroměř, Trutnov, povinný příplatek Brno+200 Kč

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd L
Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

ck redok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Adventní Wroclaw a Krakow

 

 

Prožijte s námi adventní čas v polských metropolích Wroclaw a Krakow. Čeká na Vás prohlídka pamětihodností s průvodcem a adventní trhy plné místních specialit v podobě pitného medu nebo uzeného grilovaného sýru.

 

Cena 2590 Kč  zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Krakowě se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

 

Příplatky: jednolůžkový pokoj 400 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

 

 

 

Nástupní místa: Trasa M - Praha, Poděbrady dálnice Trasa O -Hranice (+500), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100) nebo Chrudim (+ 100), Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100)

 

ck datour

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

27.11.2021 28.11.2021 2990 Kčobjednat
18.12.2021 19.12.2021 2990 KČobjednat


Nezávazná objednávka


ván.Krakow
ván.Wroclaw
Copyright © 2017  VARIETA Travel