ADVENTNÍ KRAKOV 2 denní
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Dopoledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), prohlídka historického centra "Jagellonské perly" v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace a stejně tak posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Hlavní náměstí s největšími adventními trhy, Mariánským kostelem s největším gotickým oltářním triptychem od Veita Stosse a impozantní historickou tržnicí Sukiennice ve středu náměstí, Floriánská brána a příjemné parky Planty po obvodu starého města. Večer odjezd na ubytování.

2. den zájezdu:
Dopoledne Krakov, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov. Odpoledne prohlídka jednoho z největších a nejznámějších solných dolů na světě WIELICZKA (UNESCO). V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 18:00 hod.).

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

09.12. - 10.12. odjezd A + Olomouc, Ostrava
16.12. - 17.12. odjezd A+ Olomouc, Ostrava
Přehled nástupních míst najdete ZD
 
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)


Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

9.12.2023 10.12.2023 3150 Kčobjednat
16.12.2023 17.12.2023 3150 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel