MILANO - ADVENTNÍ VÍKEND V ITÁLII
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Vánoční Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala, fresky Leonarda da Vinciho, město kostelů, honosných paláců, labužníků a módy. V průběhu zájezdu navštívíme nejen vánoční trhy u zámku Castello Sforzesco a umělecké poklady metropole, ale budeme mít i jedinečnou příležitost k návštěvě netradičních Vánočních trhů řemesel, kterých se účastní více jak 130 zemí světa - exotika, zajímaví lidé a dárky z celého světa.

Program zájezdu

 

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MILANA - pulzující město Lombardie, město umění, designu a světové módy. Transfer na ubytování do hotelu. Následuje prohlídka Piazza Duomo se slavnou gotickou katedrálou Duomo, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět i Alpy, obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. – zde můžeme v Il. Salotto ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně, budova Pinacoteca di Brera – jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny, Rafaela, Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. Vánoční atmosféra historického centra, individuální volno, návrat na hotel.

2. den zájezdu 

Navštívíme Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, světoznámá muzea např: Museo d´ Arte Antica a známé vánoční trhy před zámkem. Ochutnáme Panettone, vždyť Vánoce v Itálii a Panettone jsou jedno. Navštívíme Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky všech proslulých módních návrhářů. Individuální volno k procházkám a nákupům v pavoučích sítích úzkých, dlážděných milánských ulic.

3. den zájezdu
Ráno odjedeme k milánskému FIERAMILANO, kde navštívíme světové Vánoční trhy řemesel, lidové tradice, krása řemesel, vystavovatelé ze 130 zemí celého světa, přes 3000 expozic, originální vánoční dárky, italská káva, tropické koktejly. Ponoříme se do vůní francouzských parfémů, chuťové buňky budeme rozmazlovat pokrmy s indickým kořením, zaposloucháme se do rytmu bubnů Senegalců, meditační náladu nasajeme u tibetského domu nebo koupíme svetřík z vyhlášeného kašmíru. Pro ty z vás, kdo nechtějí na Vánoční trhy, individuální volno v Miláně, bohaté možnosti nákupů, návštěvy muzeí a galerií. Obchody a butiky všech proslulých módních návrhářů – milánský Fashion district.

4. den zájezdu
Dokončíme prohlídku města s průvodcem - divadelní muzeum v La Scala, honosné paláce, slavné kostely vč. chrámu sv. Ambrože. Individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Milano - Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti
 • transfer z/na hotel
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu (cca 5 EUR/os./den)
 • městskou dopravu
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč,
 • odbavené zavazadlo do 23 kg 1500 Kč

 • Pro zájemce možnost zajištění prohlídky fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie – cena 550 Kč, nutná velmi včasná rezervace min. 3 měsíce před odletem, bližší info v CK.

Nástupní místa

02.12. - 05.12. odjezd L2, L3
 
L2
Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Praha

L3
Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+600), Praha
 

Orientační ceny vstupného

Milán Duomo zdarma
Milán Duomo -fotografování 2 €
Milán Duomo - střešní terasa s výtahem, muzeum, archeologická část 12 €
Milán Duomo- terasa (pěšky) 7 €
Milán La Scala (prohlídka) 6 €
Milán Pinacoteca di Brera 6 €
Milán Castello Sforzesco 5 €
Milán Muzeu umění a Museo del Novecento 10 €
Milán Palazzo Reale de Duomo 14 €
Milán metro 1,50 € (90 minut), 4,50 € (celodenní)

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy a kapesné cca 80 €.
ck redok
Nezávazná objednávka


Řím advent
Copyright © 2017  VARIETA Travel