Romantický Rýn a Ardeny
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

1. den:

Odjezd večer, přejezd přes ČR do Německa.
 • 2. den:
  Ráno příjezd do oblasti Geisen/Rüdesheim. Pohodová vyhlídková jízda po nejkrásnější části romantického údolí Rýna. Budete moci obdivovat jedinečně tvarovaná údolí, které poskytují nádherné panoramatické pohledy na terasovité svahy, na kterých se rozkládají typické kaskádové vinice a malebné vesničky. Budeme míjet středověké zámky a zříceniny rytířských hradů. Zastávíme se u hradu Sooneck a v opevněném městě Bacharach pod hradem Stahleck. Pohled přes Rýn na vodní pevnost Pfalzgrafenstein a hrad Kaub v pozadí. Poté zastávka pod proslulou skálou Lorelei, kterou opěvoval Heinrich Heine, kde se zrodila legenda o dívce s čarokrásným hlasem. Přes vinařský Boppard do Koblence, města malebně položeného na soutoku Rýna a Mosely, zvaný Deutsche Eck. Procházka centrem tohoto původně římského města, ve středověku sídla trevírských arcibiskupů-kurfiřtů, s bazilikou sv. Castora, renesančního zámku i románského dómu. Pak přes Remagen, kde v březnu 1945 spojenci poprvé překročili Rýn. Poté Kolín nad Rýnem, prohlídka centra s nejslavnější ohromnou gotickou katedrálou v Německu, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. Podvečer Cáchy (Aachen), město korunovace římských císařů a panovníků Svaté říše římské mezi nimi i čtyři čeští králové, sídlo nejmocnějšího vládce raného středověku Karla velikého. Poznáme Dóm s osmibokou dvoupatrovou kaplí, která je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby i radnici, mající podobu pevnosti. Nocleh
 • 3. den:
  Dopoledne volno v lázních ve Spa. Pak La Gleize, kde jako připomínka bojů z r.1944 je vystaven tank Königstiger Joachima Peipera. Poté Bastogne, památník bitvy v Ardenách. Odpoledne nádherný hrad Vianden v Lucembursku, který je svým významem srovnáván s Karlštejnem. Následuje Lucemburk, prohlídka hlavního města velkovévodství. Nocleh
 • 4. den:
  Zastávka v malém městečku Igel, s římským monumentálním milníkem. Poté Trevír, jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek s římské doby s dodnes zachovanou bránou Porta Nigra, bazilikou, antickými lázněmi, ale také středověkými domy a chrámem. Je zde i rodný dům Karla Marxe. Pak zpět do údolí Mosely, které patří mezi nejromantičtější území Německa. Zastavíme se u pohádkovéhoh hradu Eltz, s množstvím věží a věžiček, ukrytého uprostřed lesů. Zpáteční cesta, návrat do ČR v noci.

Last minute

KódTurnusTermínHotel Ibis - pokoj 1/3 infoHotel Ibis - pokoj 1/2 infoDoprava
507 1 27.9.2018 - 30.9.2018 5 490 Kč 5 990 Kč Doprava autokarem

 

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 2x ubytování v hotelu typu Ibis nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupy a místní taxy
 • 2x snídaně 690 Kč

Doprava autokarem - odjezdová místa

Bez příplatku: Brno, Jihlava-Pávov, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

Příplatek 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov

Příplatek 200 Kč: Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov

Příplatek 300 Kč: Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové, Pardubice

CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa podle počtu osob (bez příplatku min. 8 osob / příplatková místa min. 15 osob). V případě malého zájmu bude svoz proveden linkovými autokary nebo jinými spoji.

Ck WISNAR

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel