Krásy italských jezer
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

6 denní pohodový pobytově-poznávací zájezd do oblasti severní Itálie k nejhlubšímu a nejčistšímu jezeru Lago di Garda, obklopeného vysokými horami a subtropickou vegetací. Neprávem opomíjená část Itálie, která vás určitě nadchne, a to nejen přírodou, ale i historickými památkami..

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: Odjezd z nástupních míst (v pozdních odpoledních hodinách) přes Rakousko do Itálie.
2.den: Dopoledne BRIXEN (krátká zastávka v centru jižních Tyrol - městě internace Karla Havlíčka Borovského, historické centrum města s dómem z 12.stol.), dále do severoitalského města TRENTO (historické
město v údolí řeky Adiže a na svazích Tyrolských Alp - sídlo arcibiskupství s náměstím Piazza del Duomo a románsko-lombardským dómem, místem jednání Tridentského koncilu, románský palác Palazzo Pretorio z 12.stol. a zvonicí Torre Civica ze 14.stol.), cesta na ubytování u jezera Lago di Garda. Nocleh.
3.den: Dopoledne odjezd k PIRAMIDI DI CISLANO přirozené mistrovské dílo ledovcového původu, místně zvané „kamenné osudy“. Kamenné pyramidy dosahující výšky 30 m patří mezi nejznámější a skalní fenomény na světě. Dále pak k jezeru LAGO D´ISEO (nádherné jezero s mírným klimatem a bujnou středomořskou vegetací). Odpoledne cesta do BRESCIA (město založené římským císařem Augustem - historické centrum kolem Piazza del Duomo s velkolepou rotundou z 11.stol., další komplex nádherných historických staveb kolem náměstí Piazza della Loggia, pozůstatky starořímského města s Kapitolem a římským divadlem), návrat na ubytování. Nocleh.
4.den: Dopoledne výjezd lanovkou na horu MONTE BALDO (vrchol 2218 m s panoramatickými výhledy na jezero) MALCESINE (městečko u jezera s hradem Scaligerů, ve kterém byl vězněn Goethe), odjezd do městečka ROVERETO (památník padlých v I. světové válce se zvláštním oddělením Čechů a Slováků), dále návrat na ubytování. Nocleh.
5.den: Dopoledne návštěva SIRMIONE (romantické městečko na poloostrově se Scaligerovským hradem ze 14. stol., spoustou křivolakých uliček s obchůdky a kavárnami, projížďka lodí kolem poloostrova s výhledem na město, možnost koupání v jezeře), odpoledne odjezd na ubytování, volno. Nocleh.
6.den: Ráno odjezd přes Itálií a Rakousko do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování v Itálii v hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je polopenze.

 

CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 4x nocleh v hotelu, 4x polopenze, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

cena first minute do 31.1.2018  8440 Kč


Cena nezahrnuje: vstupné do placených objektů, místní dopravu, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.
Doporučené kapesné na vstupy: 60,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

CK VSACANZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

19.6.2018 24.6.2018 8990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Lago di Garda
Copyright © 2017  VARIETA Travel