Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
 
Způsob dopravy:

Ubytování na jednom místě, krásné koupání, poznání Kalábrie s výlety na Liparské ostrovy a na Sicílii. Užijte si léto v Itálii.
Capo Vaticano - Stromboli - Lipari - Vulcano - Messina - Taormina - Tropea

ubytování na jednom místě s krásným koupáním

odlet PRAHA, BRNO

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování. Ubytování na CAPO VATICANO, cca 300m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie.

2. den zájezdu
Pobyt na Capo Vaticano, odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné plážičky. Poté přejezd k majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy i pěkným posezením. Za dobré viditelnosti možnost pozorování i Sicílie s Etnou a Liparské ostrovy.

3. den zájezdu
Pobyt u moře. Odpoledne fakultativně výlet lodí na ostrov STROMBOLI, který je známý především pro svůj stále činný vulkán. Po příjezdu na ostrov možnost procházek nebo večeře v restauraci a poté již za tmy vyjížďka lodí na moře k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud je možno pozorovat malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na ubytování. Tento výlet se koná dle aktuální aktivity sopky a objednává se až na místě.

4. den zájezdu
Celodenní výlet lodí, na kterém poznáme přitažlivé LIPARSKÉ OSTROVY. Užijeme si i koupání. Navštívíme 3 nádherné sopečné ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku. Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí zpět na ubytování.

5. den zájezdu
Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město MESSINA. Zde uděláme krátkou zastávku na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem i na krátké posezení na kávu nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme TAORMINU, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých uličkách a náměstích plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. Návštěva města potrvá cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru návrat zpět na ubytování.

6. den zájezdu
Pobyt u mořeOdpoledne výlet autobusem do města TROPEA, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie. Starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech nad krásnými písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat prohlídku množství historických památek s posezeními v typických restauracích v křivolakých uličkách i dech beroucími výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého útesu nad plážemi. Po prohlídce návštěva místní výrobny s ochutnávkou lokálních produktů a možností jejich nákupu. Večer návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Pobyt u moře.

8. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet zpět do Brna a do Prahy.

 

11.6.-18.6.2019  17990 Kč

18.6.-25.6. 2019  21151 Kč

25.6.-2.7.2019     19990 Kč   odlet BRNO

9.7.-16.7. 2019    22071 Kč

23.7.-30.7.2019   22071 Kč

6.8.-13.8. 2019    22071 Kč

20.8.-27.8.2019  22071 Kč

3.9.-10.9.2019    22151 Kč

10.9.-17.9.2019   21151 Kč

17.9.-24.9.2019   20231 Kč

 

 

Nástupní místa

11.06. – 18.06. Praha, Brno
18.06. – 25.06. Praha, Brno
09.07. – 16.07. Praha, Brno
23.07. – 30.07. Praha, Brno
06.08. – 13.08. Praha, Brno
20.08. – 27.08. Praha, Brno
03.09. – 10.09. Praha, Brno
10.09. – 17.09. Praha, Brno
17.09. – 24.09. Praha, Brno

 

 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu tam a zpět
 • letištní taxy
 • 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích (hotely nebo apartmány)
 • 7x polopenzi 
 • výlety dle programu
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. výlety
 • pobytovou taxu (cca 5 EUR/os.)
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

 

 

 • Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
  • fakult. výlety, platba na místě: výlet ve člunech kolem mysu Capo Vaticano cca 20 €, noční výlet na Stromboli cca 50 €
 • Orientační ceny vstupného

  PIZZO + TROPEA
  Hrad Pizzo: 2 €
  Kostel Piedigrotta: 2 €
  Muzeum Tropea: 2 €
  LIPARSKÉ OSTROVY
  Přístavní poplatek: 1,5 €
  Bahenní koupel na ostrově Vulcano: 2 €
  Pokud budete chtít absolvovat bahenní koupel na ostrově Vulcano, doporučujeme si vzít starší plavky, neboť může dojít k jejich znečištění.
  Okruh autobusem kolem ostrovan Lipary: 10 €
  TAORMINA
  Antické divaldo: 8 €

  Kapesné

  dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 50 €

CK EMMA, CK REDOK

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

11.6.2019 18.6.2019 17990 Kčobjednat

nový termín, odlet BRNO

25.6.2019 2.7.2019 19990 Kčobjednat
9.7.2019 16.7.2019 23990 Kčobjednat
6.8.2019 13.8.2019 23990 Kčobjednat
20.8.2019 27.8.2019 23990 Kčobjednat
3.9.2019 10.9.2019 22990 Kčobjednat
10.9.2019 17.9.2019 22990 Kčobjednat
17.9.2019 24.9.2019 21990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Sicálie mapa
Etna
Copyright © 2017  VARIETA Travel