Benátky, Florencie, Řím
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Poznávací zájezd na kterém navštívíme romantické město na lagunách Benátky, perlu Toskánska Florencii s nádherným Dómem i Michelangelovou sochou Davida a věnovat se budeme úžasným památkám věčného města Řím, nevynecháme ani Vatikán...

PROGRAM :

1.den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách, přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři, ubytování, nocleh
2.den – BENÁTKY

snídaně, prohlídky náměstí sv. Marka, bazilika a zvonice sv. Marka, Most vzdechů, Ponte di Rialto, Scuola San Rocco, Dóžecí palác, kostel Dei Frari, případně Galerie Akademie a kostel Santa Maria della Salute. Odpoledne volno. Večer přejezd na ubytování, nocleh.
3.den – FLORENCIE 
snídaně, odjezd do Florencie – pěší prohlídka centra města /Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností/, individuální možnost návštěvy galerie Uffizi, která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa (individuálně), Akademie s Michelangelovým Davidem, k večeru odjezd do oblasti Říma, ubytování, nocleh
4.den – ŘÍM
snídaně, pěší prohlídka centra Říma - Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Quirinal, kostel St. Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem konzervátorů, Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem,Španělské schody… /příp.Individuální volno k návštěvě muzeí/, večer návrat na nocleh
5.den – ŘÍM - VATIKÁN
snídaně, dopoledne návštěva Vatikánu s možností návštěvy Vatikánských muzeí se slavnou Sixtinskou kaplí, bazilika Sv. Petra, odpoledne procházka s poznáním dalších památek Říma – Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi, Diokleciánovy lázně… Večer odjezd z Říma.
6. den – NÁVRAT DO ČR

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
ITA 9-0805 8.5.-13.5.2018 7 590  
ITA 9-0307 3.7. - 8.7.2018 7 590  
ITA 9-1610 16.10.-21.10.2018 7 590  
komplexní pojištění 150

 

Cena zahrnuje:  dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 4 x ubytování v hotelích se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, místní pobytovou taxu
Fakultativní příplatky :     komplexní pojištění         180 Kč
Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín          400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                             350 Kč

CK RIALTO

Nezávazná objednávka


benatky_obr2
řím collosem
Copyright © 2017  VARIETA Travel