Korsika a Sardínie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

poznejte přírodní krásu a památky dvou ostrovů " Napoleonova ostrova" Korsika a "smaragdového" ostrova Sardinie  uprostřed Středomoří

 

1.den: Odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie.
2.den: Dopoledne cesta Itálii CREMONA (město, které proslulo výrobou houslí, kde k místním rodákům patří i věhlasný houslař Antonio Stradivari. Prohlídka centra - monumentální radnice, katedrála Nanebevzetí Panny Marie – Duomo, zvonice Torrazzo – jedna z nejvyšších v Evropě a s jedním z největších orlojů). Pokračování cesty do Savony, večer nalodění a odplutí z Itálie, noční plavba na Korsiku. Nocleh v kajutách.
3.den: Připlutí do BASTIE (nejdůležitější přístav ostrova a druhé největší město Korsiky s neuvěřitelnými 340 slunečnými dny v roce. Prohlídka historického centra Terra Nova s mohutnou citadelou, starý přístave Vieux Port s dominantou kostela Saint Jean Baptiste, citadela s guvernérským palácem), odjezd do CORTE (město v srdci ostrova, místo první korsické university, pozůstatky opevnění a pevnosti na vyvýšenině nad městem s vyhlídkovou plošinou). Pokračování přes sedlo Vizzavona. Pokračování cesty do oblasti Olmeto Plage. Ubytování v bungalovech. Nocleh.
4.den: Ráno odjezd do hlavního města Korsiky AJACCIO (prohlídka města s přístavem a promenádou, rodný dům Napoleona, knihovna a galerie kardinála Fesche, Napoleonova strýce), odpoledne cesta k mysu PARATA (dnes rezervace s typickou květenou a janovská strážní věž s vyhlídkou na Krvavé ostrovy), odjezd zpět na ubytování. Nocleh.
5.den: Celodenní okruh přes Sagone a průsmyk COL SEVI do nejznámějšího kaňonu a soutěsky Korsiky SPELUNCA s úchvatnými výhledy, dál do přímořského střediska PORTO (bývalá rybářská vesnice, možnost návštěvy janovské věže) cesta do skalního labyrintu CALANCHE (UNESCO, cca hodinová turistická vycházka mezi úchvatnými skalními věžemi). Cestou zpět zastávka v řeckém městě na Korsice CARGESE (řecká enkláva na Korsice návštěva katolického a pravoslavného kostela), návrat na ubytování. Nocleh.
6.den: Ráno vyjížďka do archeologického parku FILITOSA, s prehistorickým sídlištěm, spoustou menhirů a megalitických staveb, v poledne návrat do kempu, odpoledne pobyt na pláži. Nocleh.
7.den: Ráno opuštění ubytovacích objektů v Olmetu a cesta přes nejkorsičtější město SARTENE (město s divokou minulostí poznamenané vendetou s úzkými uličkami a opevněnými domy ve starém centru) dál na nejjižnější místo Korsiky MYS PETRUSATO a do BONIFACIA (úchvatné město vybudované na 50 m vysokých útesech, prohlídka a projížďka kolem útesů). Odpoledne odjezd lodí na SARDINII do přístavu St. Teresa Gallura, odtud na ubytování v ISOLA ROSSA. Nocleh.
8.den: Ráno odjezd do druhého největšího města Sardinie SASSARI (dóm San Nicola, katedrála p. Marie, Pizza d´Italia), MYS FALCONE a STINTINO (přímořské středisko nad neuvěřitelně zbarveným mořem a božskými plážemi), CASTELSARDO (nádherně umístěné město s hradem na skále nad mořem), návrat na ubytování. Nocleh.
9.den: Ráno odjezd do přístavního městečka ST. TERESA GALLURA s výhledy na korsické bílé útesy mysu Petrusato, přejezd do PALAU a lodí na souostroví ST. MADDALENA prohlídka městečka a okružní jízda La Panoramatika kolem ostrova s výhledy na Garibaldiho ostrov Caprera a pláže karibského typu (možnost koupání). Návrat do střediska ISOLA ROSSA. Nocleh.
10.den: Ráno odjezd na útes CAPO CACIA odkud je možné navštívit přírodní div NEPTUNOVU JESKYNI přístupnou jen z moře nebo po 647 schodech. Tato unikátní krápníková jeskyně patří mezi nejkrásnější objekty tohoto typu. Přejezd do ALGHERA (opevněné město s katalánskou minulostí, gotická katedrála di Santa Maria). Cestou zpět zastávka u baziliky S. TRINITA DI SACCARGIA (pozůstatky kláštera s kostelíkem z černého čediče a bílého vápence, vystavěného pisánskými staviteli). Návrat do Isola Rossa. Nocleh.
11.den: Dopoledne odjezd z ubytování po pobřeží COSTA SMERALDA se zastávkami v letoviscích s originální architekturou BAI SARDINIA a PORTO CERVO do přístavu Olbia. Večer odjezd lodí do Itálie.
12.den: Ráno příjezd do přístavu LIVORNO, cesta přes Itálii a Rakousko zpět do ČR. Příjezd do nástupních míst v nočních až časných ranních hodinách následujícího dne (dle nástupního místa).

  

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Noclehy na Sardinii v apartmánech (vilách), na Korsice v bungalovech (chatách) vždy na jednom místě /v objektu vždy 2 dvoulůžkové samostatné ložnice se společným sociálním zařízením (WC, sprcha) a kuchyňským zařízením (sporák, lednice, nádobí) s možností vaření/. Stravování si zajišťují účastníci sami. Na jednotlivých okruzích bude možno nakoupit potraviny v supermarketech.V autobuse bude možno po dobu zájezdu koupit pivo, limonády, kávu a čaj za koruny. Ubytování na trajektu ve 4 lůžkových kajutách při cestě tam.

CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, 9x nocleh (4x v bungalovech na Korsice, 4x nocleh v apartmánech na Sardinii, 1x v kajutách), 3x trajekt na Korsiku, Sardinii a Itálii, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní výlety, stravu, lůžko v kajutě při cestě zpět, povlečení (možno vzít vlastní), závěrečný úklid, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.
Doporučené kapesné na vstupy: 50,- EUR.
Nástupní místa: Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov pod R., Val. Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov  

   

  datum odjezdu datum příjezdu běžná cena cena do 31.1.2018  
  10.5.2018 21.5.2018 Původně: 13 690,- Kč Cena: 13 090,- Kč *  

 SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP do 31.1.2018

  CK VSACAN IČO 44741561Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
10.5.2018 21.5.2018 13090 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Sardinie
Korsika
Korsika
Korsika
Copyright © 2017  VARIETA Travel