Labská cyklostezka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

pohodově kolem německého Labe z Torgau přes Riesu, Míšeň, drážďany a Saským Švýcarskem z Pirny do bad Schandau

Prahy ve 3.30 hod. (ostatní odjezdová místa viz tabulka). Ráno příjezd do německého Torgau (zámek). Na kole po Labské cyklostezce do Belgern (náměstí, radnice) přes Mühlberg a Strehlu do Riesy (radnice, klášter s minizoo). Ubytování. (Na kole 36–52 km.)

2. den: Na kole z Riesy přes město porcelánu Míšeň (prohlídka historického centra, gotický hrad Albrechtsburg) a vinařský Radebeul do saské metropole Drážďan – prohlídka za války vybombardovaného a nyní zrekonstruovaného centra města (Frauenkirche, galerie Zwinger). Po prohlídce přejezd autobusem nebo na kole k vodnímu zámku Moritzburg. Návrat autobusem do místa ubytování. (Na kole 30–60-77 km.)

3. den: Přejezd busem do Drážďan. Na kole pokračujeme přes Heidenau, Pirnu (prohlídka zrekonstruovaného historického centra města), v údolí Labe podjedeme pevnost Königstein v Saském Švýcarsku, dojedeme do lázeňského Bad Schandau – návštěva místních termálů. Odjezd do ČR, návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách, do Brna po půlnoci. (Na kole 27–54 km, možno i více.)

Počet cyklodnů: 3

 

Náročnost: lehká, volitelná délka tras. Podpora autobusu. Profil: Labská cyklostezka je rovinatá. Povrch je asfaltový, na několika místech šotolinový. Výjimečně se využívají málo frekventované silnice.

 

cena zahrnuje:

dopravu lux. busem z Brna a z Prahy, svozy za příplatek

 

přepravu jízdních kol v cyklovleku

 

účast sportovního instruktora CK, infomateriál

cena nezahrnuje:

vstupné v rámci programu,, komplex.cest.poj.  cena 1/1 l pokoj 5500 Kč

CK Victoria

 

Nezávazná objednávka


Drážďany
Míšeň
Moritzburg
Copyright © 2017  VARIETA Travel