HALLSTATT A VÁNOCE V SOLNÉ KOMOŘE
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 Užijte si nádherný vánoční čas v romantickém prostředí Solné komory - vánoční zvyky, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, tradiční trhy starých řemesel v Hallstattu, Bad Ischlu, Wolfgangský advent, a to vše bez shonu velkých měst, v příjemné předvánoční atmosféře.        

1. den zájezdu:
Odjezd dle nástupních míst, Praha v cca 5.30 hod., do oblasti Solné komory k jezeru TRAUNSEE. Radostné očekávání Ježíška zde pocítí každý. Návštěva GMUNDENU, adventní trhy na náměstí, keramická zvonkohra na radnici. Pokračujeme jezerní promenádou k vodnímu zámku ORT, ojedinělá atmosféra, arkádové náměstí s vánoční výzdobou, tradiční adventní trh. Přejezd do císařského městečka BAD ISCHL, volno k návštěvě adventních trhů v centru města, možnost koupání ve zdejších termálních lázních Europatherme.


2. den zájezdu:
Půvabný adventní trh na malebném náměstí v městečku HALLSTATT, ležícím u břehů stejnojmenného jezera. Pokračujeme k jezeru WOLFGANGSEE, tisíce světélek, vysoká svítící lucerna uprostřed jezera, tradiční trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásnějším v Rakousku. Návštěva ST. GILGEN s obří adventní svící, prohlídka rodiště Mozartovy matky. Fakult. plavba po jezeře kolem lucerny do ST. WOLFGANGU na druhém břehu - živé jesličky, výstava betlémů, kostel sv. Wolfganga se slavným vyřezávaným oltářem. Odjezd do ČR.

 

 

Cena zahrnuje

 

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu***+ - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 650 Kč
  • večeře o 3 chodech 350 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

Nástupní místa

08.12. - 09.12.2018 Odjezd A, L + Tábor, Benešov, České Budějovice

 

Ck REDOK

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

8.12.2018 9.12.2018 3090 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


vánoč.wolfgansee
Copyright © 2017  VARIETA Travel