adventní  Amsterdam
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Pokud se v předvánočním období či o vánočních svátcích chystáte do Amsterdamu, rozhodně nebudete zklamáni. Město zdobí tisíce vánočních světýlek, ulicemi zní vánoční hudba, konají se vánoční trhy a tradiční vánoční koncerty. 

program:

 

1. den - odjezd v odpoledních hodinách ze Zlína (cca 15 hod)
2. den – ráno návštěva historické vesnice – skanzenu Zaanse Schans, který obsahuje soubor typických zelenobílých dřevěných domů a mlýnů s původními dílnami na výrobu dřeváků, sýrů. Následně přejezd do Amsterdamu, nejprve projížďka lodí městem po graftech (kanálech) na řece Amstel, následně dle zájmu prohlídka nejzajímavějších míst s průvodcem cca 4 hod, dále individuální program, možnost návštěvy muzeí a jiných zajímavostí, samozřejmostí je návštěva vánočních trhů shlédnutí světelné show. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3. den - návrat do ČR v odpoledních hodinách

 

nást.místa: Zlín, Holešov, Brno, Praha

 

Cena obsahuje

dopravu autobusem průvodce pojištění proti úpadku CK

 

Cena neobsahuje
cestovní pojištění případné vstupné do památek
 
CK BOHEMIAN TOUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
adventní AMSTERDAM  -letecky
s výletem do Zaanse Schans
5.12.-8.12.2019
 

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odlet z Prahy, přílet do AMSTERDAMU, transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické centrum města, vánoční nálada a dekorace na náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

2. den Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds, proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijksmuseum, variantně muzeum Vincenta van Gogha (do obou muzeí nutné rezervace předem). Odpoledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova domu, čtvrť červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

3. den Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS, obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individuální volno ve městě - atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne AMSTERDAM, společná procházka čtvrtí Jordaan, dům Anny Frankové, adventní trhy. V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.

4. den Snídaně a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.

Termín: 5.12.-8.12.2019

Cena: 11 990 Kč

Cena zahrnuje:

let. přepravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)

 

 odbavené zavazadlo do 20 kg 1 200 Kč, komplex. pojištění

CK REDOK

 

 

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel